Reklamacije

Iako se trudimo da do reklamacija kupljenih proizvoda ne dođe, poneka greška se može potkrasti. S obzirom da ste nam Vi na prvom mestu, potrudićemo se da svaku moguću reklamaciju rešimo u najkraćem mogućem roku kako biste mogli uživati u svom kupljenom proizvodu.

Ako dođe do bilo kakve greške, reklamacioni zapisnik možete preuzeti klikom na:

Reklamacijsko zapisnik

Molimo da nam ispunjeni reklamacioni zapisnik pošaljete na mail adresu: reklamacije@ciak-auto.rs ili predate osoblju u najbližoj CIAK Auto poslovnici.

Evropska labelizacija guma

Ko i kako ocenjuje pneumatike?

Od 1. novembra 2012., Evropski zakon propisuje da svi pneumatici, koji se prodaju u Evropi, moraju nositi specijalnu nalepnicu na kojoj se nalaze ocene performansi pneumatika. Pneumatike možete uporediti na prvi pogled uz pomoć 3 osnovna kriterijuma:
– Potrošnja goriva (neverojatno, jedan od pet rezervoara goriva se potroši na kretanje pneumatika)
– Prianjanje na mokrom tlu (ključni sigurnosni faktor)
– Vanjska buka u vožnji (zvuk kretanja vaših pneumatika, kako se čuje van automobila)
Ali, ko ocenjuje pneumatike i kako?
Novi zakon o označavanju pneumatika ima 3 cilja: poboljšanje sigurnosti na putevima, smanjenje potrošnje goriva i time emisiju izduvnih gasova, te smanjenje buku prometa. U celoj Evropi, svaki proizvođač ili uvoznik ima odgovornost ocenjivanja vlastitih pneumatika prema strogom sastavu testiranja. Ovo interno sertifikovanje ima za cilj osiguravanje konzistentnog, pouzdanog ocenjivanja tako da kao kupci budemo u mogućnosti sigurno uporediti različite pneumatike i marke. Svaka članica Evropske Unije se obavezala osigurati poštovanje ovog sastava testiranja.

1. Kako izmeriti potrošnju goriva?

Kada se vaši pneumatici kreću po ulici, postoji određeni otpor, koji utiče na potrošnju goriva. Drugim rečima, otpor kretanja je energija koju vaši pneumatici izgube kroz određenu pređenu udaljenost. Ako vaši pneumatici imaju NISKI otpor kretanja, oni će vam osigurati NIŽU potrošnju goriva.

Test: pneumatik se testira na rotirajućoj površini u standardizovanim uslovima koji predstavljaju prosečnu upotrebu. Test simulira vožnju brzinom od 80 km/h s opterećenjem koje odgovara 80% indeksa opterećenja pneumatika.
Koristite ovaj dijagram, koji prikazuje kako neki pneumatik utiče na potrošnju goriva. Štedljivost se ocenjuje s ocenom A (najštedljiviji) do ocene G (najmanje štedljiv).
Koja je razlika između pneumatika A i pneumatika G?
Uštedite do 300 eura ili 80 litara goriva kroz celi radni vek pneumatika. To se odnosi na automobil koji je opremljen sa četiri A pneumatika i koji se kreće brzinom od 80 km/h – on troši 7,5% manje goriva u poređenju sa G pneumaticima. Rezultati se mogu menjati u zavisnosti o vrsti automobila ili klimatskih uslova, ali razlike u performansama postoje.

2. Kako izmeriti kočenje na mokrom tlu?

Ovaj test se provodi s vozilom pod standardizovanim uslovima, koje propisuje zakon: konkretno, to su temperatura, vrsta površine puta, dubina vode i brzina.

Uslovi testa, u skladu s Evropskim propisima, su:
. Zimski pneumatici testirani pri temperaturi između 2° i 20°C
. Letni pneumatici testirani pri temperaturi između 5° i 35°C
. Dubina vode između 0,5 i 1,5 mm
. Kočenje se provodi sa 4 pneumatika s ABS-om s brzinama između 80 i 20 km/h.
Kako nije moguće testirati svaki pneumatik na tržištu u jednakim uslovima, svi testovi se sprovode u poređenju s “referentnim” pneumatikom. Na ovaj način, ocena, koju dobije neki pneumatik, je uvek u odnosu na zajedničku referencu.

Ovaj dijagram ocenjuje pneumatik prema tome kako dobro koči u mokrim uslovima.
Performanse se ocenjuju od ocene A (najsigurniji pneumatik, najkraći zaustavni put) do ocene G (najmanje siguran, najduži zaustavni put).
Za 4 dužine auta kraći zaustavni put. Za automobil, opremljen sa četiri A pneumatika, koji se kreće brzinom od 80 km/h, zaustavni put može biti do 18 m ili 30%(1) kraći od G pneumatika..

3. Kako izmeriti spoljnu buku pneumatika?

Što se tiče nivoa spoljne buke, performanse pneumatika se mere u decibelima (dB).

Test: na rub testne staze se postavi mikrofon za merenje nivoa zvučnog pritiska tokom prolaska testnog vozila brzinom od 80 km/h.
Ovaj dijagram prikazujenivo buke u decibelima (dB) koju proizvodi pneumatik. Piktogram s 3 crtice prikazuje u kakvom je položaju pneumatik prema budućim Evropskim graničnim vrednostima. Buka pneumatika izvan automobila ne mora odgovarati onomu što čujete unutar automobila.

3 crne crtice = visok nivo buke ali je u skladu s trenutnim EU propisima
2 crne crtice = prosečan nivo buke, između budućeg ograničenja i 3 dB ispod
1 crna crtica = nizak nivo buke, više od 3 dB ispod budućeg ograničenja

Dokument o Evropskoj labelizaciji guma možete preuzeti ovde.

Sve informacije i upite za ponudu guma pronađite u najbližoj C.I.A.K. Auto poslovnici, pozivom na besplatni info telefon
0800 000 203 ili na broj 0800 000 204 ili upitom na e-mail: prodaja@ciak-auto.rs