1. Uvod

CIAK Auto ne brine samo o Vašem automobilu već brine i o sigurnosti Vaših podataka. Ovom politikom privatnosti uređujemo način na koji postupamo sa Vašim ličnim podacima.
Politika privatnosti informiše Vas o podacima koje prikupljamo, načinu na koji prikupljamo podatke, svrsi za koju prikupljamo i koristimo podatke, s kim delimo Vaše podatke, koliko ih dugo čuvamo te o Vašim pravima.
CIAK Auto posvećen je zaštiti ličnih podataka prikupljenih u skladu s temeljnim načelima zaštite podataka, prvenstveno delujući u skladu s Uredbom Europskog parlamenta i veća 2016/679 od 27.04.2016., (Opšta uredba o zaštiti podataka ), propisima Republike Hrvatske te odredbama navedenim u ovoj politici privatnosti ( u daljem tekstu: Politika privatnosti).
DEFINICIJE:
Definicija ličnih podataka znači bilo koji podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. Pojedinac čiji identitet se može utvrditi jeste osoba koja se može identifikovati, direktno ili indirektno, lično pomoću identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više faktora svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.
Kad koristimo pojam „obrada“ mislimo na bilo koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na ličnim podacima ili na skupu ličnih podataka, automatizovanim sredstvima, kao što su prikupljanje, beleženje, organizacija, strukturiranje, čuvanje, prilagođavanje ili izmena, pronalaženje, obavljanje uvida, upotreba, otkrivanje prijenosom, širenjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombinovanje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje.

2. Ko kontroliše podatke

CIAK Auto određuje svrhu i sredstvo obrade Vaših ličnih podataka u kojem kontekstu se smatra Vodičem obrade.
Noseći se sa svojim zakonskim odgovornostima, Vodič obrade odgovoran je za pohranjivanje i upotrebu ličnih informacija na računaru ili ručne datoteke.

Pojedinosti o kontaktu:
C.I.A.K. Auto d.o.o. Novi Sad
Primorska 86, 21 000 Novi Sad
E: info@ciak-auto.rs
CIAK Auto zapošljava službenika za zaštitu ličnih podataka. Ako imate bilo kakvo pitanje koje se tiče ličnih podataka koje ste nam pružili, molimo Vas da kontaktirate CIAK Auto u bilo koje vreme. Za pojedinosti ili kako nas kontaktirati, molimo pogledajte  pojedinosti o kontaktu“ ili se obratite putem elektronske pošte našem službeniku za zaštitu ličnih podataka, na  e-mail:  info@ciak-auto.rs.

3. Koji lični podaci se prikupljaju

Sve naše aktivnosti temelje se na strogo etičkim načelima i zakonskim zahtevima, a mi se zalažemo za zaštitu privatnosti svih naših klijenata, posetilaca naših web stranica te korisnika naših ( mobilnih ) aplikacija. Zbog toga način na koji prikupljamo i pohranjujemo informacije, uključujući lične podatke, zavisi od toga kako se koriste naše web stranice i povezane usluge. Ne prikupljamo nikakve osetljive podatke o Vama.
3.1. Podaci prikupljeni kroz Vašu interakciju s nama
Različite tehnologije mogu se koristiti na našim web stranicama i našim ( mobilnim ) aplikacijama  u svrhu poboljšanja učinkovitosti i sigurnosti.
Takve tehnologije mogu dovesti do automatskog prikupljanja ličnih podataka od strane nas ili trećih strana. Primeri takvih tehnologija su kolačići, web analiza. Naša web stranica koristi kolačiće. Da biste saznali više, molimo pročitajte našu Politiku kolačića .
3.2. Podaci koje Vi pružate
 Osim podataka prikupljenih automatskim putem (vidi 3.1), obrađujemo i podatke koje ste nam dali. To uključuje, ali nije ograničeno na: 

 • Podatke koje ste nam dali prilikom ispunjavanja pristupnice u CIAK Auto program vernosti na našoj internet stranici ili ispunjavanjem formulara u našim poslovnicama,
 • Podatke koje ste nam dali prilikom prijave na listu primalaca naše elektronske pošte,
 • Podatke koje ste nam dali ispunjavajući reklamacijski obrazac,
 • Podatke koje ste nam dali kod naručivanja usluge putem interneta ( servis )
 • Podatke koje ste nam dali prilikom prijava za učestvovanje u nagradnim igrama ili ispunjavanjem naših anketa
 • Lične podatke koje ste nam dali putem e-maila, kontakt obrasca na našoj internet stranici,
 • Vašom objavom na našem Facebook ili Instagram profilu,
 • Podatke popunjavanjem Izjave o vlasništvu otpada prilikom malootkupa,
 • Podatke pribavljene povodom zahteva stranaca državljana zemalja izvan EU za povrat PDV-a

3.3. Podatke koje prikupljamo:

 • ime i prezime,
 • adresa,
 • PIB
 • e-mail adresa,
 • broj telefona / mobilnog telefona
 • Podaci o vozilu,
 • IP adresa posetioca
 • ostali podaci koje nam napomenete, a želite da ostanu tajni

Prilikom ispunjavanja Izjave o vlasništvu otpada osim prethodno navedenih podataka prikupljamo i sledeće podatke:

 • datum rođenja,
 • broj lične karte,
 • državljanstvo i broj pasoša – samo za prodavce strance,
 • broj računa prodavaoca otpada

3.4. Veze
Ova Internet stranica sadrži linkove ka drugim Internet stranicama ( npr. Facebook ). U skladu sa time upozoravamo i molimo korisnike da uzmu u obzir kako vodilac obrade ne može biti odgovoran za poštovanje privatnosti na spomenutim Internet stranicama. Stoga korisnike podstičemo na čitanje Izjave privatnosti svake Internet stranice kojoj pristupaju.

4. Zašto prikupljamo lične podatke:
 • Radi pružanja usluga u okviru obavljanja registrovane delatnosti,
 • Ispunjavanje naših obaveza prema pristupnicima CIAK Auta programa vernosti,
 • Što učinkovitijeg odgovora na Vaš upit,
 • Osiguranja pružanja i plaćanja tražene usluge,
 • Ulaska u naš sastav nagradnih igara,
 • Promocije naših usluga,
 • Naše interne statističke obrade podataka,
 • Mogućnosti slanja promotivnih materijala i posebnih pogodnosti,
 • Ispunjavanje drugih Zakonom propisanih obaveza kao što su
  • poštovanja pravnih i radnopravnih obaveza zasnovanih na pravu Unije i/ ili nacionalnom pravu države članice kojima voditelj obrade podleže
  • zaštite legitimnih interesa voditelja obrade ( zaštita imovine putem video nadzora i sl.)
  • izvršavanje jedne ili više posebnih svrha za koju je ispitanik dao vlastitu saglasnost koja je dobrovoljna, posebna, informisana i nedvosmisleno izražena želja/pristanak na obradu ličnih podataka koji se na njega odnose
 • Uz vaše dopuštenje, možemo vas kontaktirati direktno putem podataka koje ste pružili (poštanske usluge, email-a, tekstualne poruke, telefona ) za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta, a što uključuje informacije vezane uz proizvode, posebne ponude i promocije, kao i informacije o otvaranju i aktivnostima poslovnica.

Kako bismo vas mogli kontaktirati s informacijama koje su od posebnog interesa za vas, možemo koristiti vaše lične podatke za marketing, oglašavanje i istraživanje tržišta.

5. Zakonitost obrade

Obrada ličnih podataka je zakonita jer je utemeljena na saglasnosti koju ste nam Vi dali, na dalje temelji se na Ugovoru koje sklapamo u okviru obavljanja naše delatnosti kao i na ispunjavanju zakonom propisanih obaveza. Takođe, obrada je zakonita ako je nužna za zaštitu Vaših ključnih interesa kao i ispunjavanje zadataka od javnog interesa ili je utemeljena na legitimnom interesu CIAK Auta.

6. Otkrivanje Vaših podataka

Vaše lične podatke možemo deliti onoliko koliko je potrebno da bi bili u skladu s našim pravnim obavezama te zakonima i propisima koji se odnose na nas.
Vaše lične podatke možemo podeliti ako imamo Vaš pristanak, ili bez Vašeg pristanka ako je to potrebno kako bi izvršili svoje obaveze prema Vama.
Prikupljamo samo one lične podatke koji su nam dobrovoljno dostavljeni te ih koristimo isključivo za potrebe pružanja gore navedenih usluga.

7. Vaša prava
 • Pravo na zahtev za pristup vašim ličnim podacima
 • Pravo na izmenu i / ili brisanje Vaših ličnih podataka
 • Pravo na ograničavanje obrade Vaših ličnih podataka
 • Pravo na prenos podataka

Možete zatražiti, pristup, izmenu, ispravak, ograničavanje obrade, prenos ili brisanje Vaših ličnih podataka kontaktirajući nas putem elektronske pošte zvonimira.rusnjak@ciak-auto.hr ili pismenim zahevom na adresu: CIAK Auto, adresa?????, 10255 Gornji Stupnik.
Ako ste prethodno iskazali Vaše komunikacijske ili marketinške preferencije, putem registracijskog procesa, ili na drugi način, navedene preferencije će biti važeće sve dok ne iskažete želju za odjavom od istih.
Možete se odjaviti slanjem obaveštenja s Vašom adresom elektronske pošte, celim imenom i zahtevom za isključivanjem iz marketinške komunikacije na:

???

  • pismom  na adresu: C.I.A.K. Auto d.o.o. Novi Sad – Primorska 86, 21 000 Novi Sad.

??????

Molimo da obratite pažnju da odjava od jednog tipa marketinške komunikacije neće rezultirati odjavom svih tipova marketinške komunikacije te neće sprečiti našu dalju komunikaciju s Vama, a u vezi s transakcijama ili ako je to potrebno kako bismo izvršili naše zakonske i ugovorne obaveze.

8. Čuvanje sigurnosti podataka

 CIAK Auto prepoznaje važnost zaštite podataka, te kontinuirano kontroliše i podstiče unapređenja tehničkih, profesionalnih i organizacijskih sigurnosnih mera i procedura.
Web stranice i serveri CIAK Auta opremljeni su strogim sigurnosnim merama namenjenim zaštiti Vaših ličnih podataka od nezakonitog uništavanja ili slučajnog gubitka, zloupotrebe, izmene, neovlašćenog otkrivanja ili pristupa te bilo kojih drugih nezakonitih oblika obrade.
CIAK Auto nije odgovoran za gubitak osobnih podataka u procesu slanja prema web stranici.
Samo ovlašćeni zaposlenici CIAK Auta i pouzdane treće strane čije je korišćenje ličnih podataka neophodno za izvršenje poslovnih interesa, kao što je prethodno navedeno, imaju pristup ličnim podacima.

 
CIAK Auto sarađuje s nadzornim telom u slučaju povrede ličnih podataka o čemu ga je dužan izvestiti najkasnije u roku od 72 sata od saznanja za povredu. Ako je izvesno da će povreda prouzrokovati visoki rizik za pojedinca, vodilac obrade dužan je nadležno telo o tome obavestiti bez odlaganja. Ako je verovatno da će neka vrsta obrade prouzrokovati visoki rizik za prava i slobode pojedinaca, vodilac obrade dužan je sprovesti procenu rizika predviđenih postupaka na zaštitu ličnih podataka. Jedna procena primenljiva je na više sličnih postupaka obrade.

10. Izmena ove politike

CIAK Auto obavezuje se da će se pridržavati temeljnih načela privatnosti i zaštite podataka, iz tog razloga redovno pregledamo našu politiku privatnosti kako bismo podatke pratili i uskladili s načelima privatnosti i zaštitom podataka.
Ova politika privatnosti može se s vremena na vrijeme menjati kako bi zadržala korak s novim razvojem i prilikama koje se odnose na internet i kako bi bila u skladu s važećim zakonima.
Sve promene u politici privatnosti u budućnosti će biti objavljene na ovoj stranici.