VARTA® je 2002. godine pokrenula serijsku proizvodnju AGM akumulatora s ciljem da naprave akumulator koji će biti toliko snažan da postane merilo u start-stop segmentu. Rezultat je: VARTA® Silver Dynamic AGM. Kako bi garantovali najviši nivo kvaliteta, osmislili su više od 100 procesa, parametara proizvoda i promenjivih vrednosti koje se proveravaju i nadziru tokom proizvodnje AGM akumulatora. Za automobile s velikim energetskim potrebama kao i za osnovne start-stop sisteme tu je VARTA® Blue Dynamic EFB.

Silver Dynamic AGM

VARTA® Silver Dynamic AGM označava nedostižne performanse; s 3 puta dužim vekom trajanja u odnosu na konvencionalne akumulatore, VARTA® Silver Dynamic AGM akumulator savršen je izbor za vozila s najvišom energetskom potrošnjom. Razlog tome mogu biti veća opterećenja pri upotrebi, hladne zime, vruća leta ili mnoštvo pribora i opreme. Zato u 70% novoproizvedenih automobila sa start-stop tehnologijom koji se napajaju AGM akumulatorima, možete naći VARTA® Silver Dynamic AGM akumulatore.

Blue Dynamic EFB

Ulazni start-stop sistemi obično su opremljeni EFB akumulatorima (poboljšanim akumulatorima s potopljenim ćelijama). VARTA® Blue Dynamic EFB je savršen za vozila s energetskim zahtevima koji su veći od uobičajenih. Tako da, ako tražite akumulator s dužim vekom trajanja u odnosu na konvencionalne VARTA® akumulatore, onda je za Vas pravi izbor VARTA® Blue Dynamic EFB.