HARTIJA OD VREDNOSTI: CIAK-R-A

LEI: 74780010K3F620IZZ529

MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: Hrvatska

SEGMENT UREĐENOG TRŽIŠTA: Službeno tržište Zagrebačke berze

 

Predmet: Obaveštenje o aktivnostima akvizicije

U skladu sa Pravilima Zagrebačke berze i u skladu sa transparentnim informisanjem investitora CIAK Grupe, kao i ostalih učesnika u poslovnom i finansijskom sektoru, CIAK Grupa ovim putem objavljuje da je Kompanija C.I.A.K. Auto d.o.o. Hrvatska 16. aprila 2024. godine potpisala transakciju preuzimanja dve kompanije – STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana i SIM IMPEX Banja Luka d.o.o., članica LKQ Europe.

Transakcija za STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana (Slovenija) je u potpunosti završena, dok je izvršenje transakcije za kompaniju SIM IMPEKS d.o.o. Banja Luka ostaje predmet odobrenja od strane nadležnih organa. Stoga, s obzirom na nezavisnost eksternih institucija, sva dalja obaveštenja za SIM IMPEX d.o.o. Banja Luka biće blagovremeno objavljena prema odlukama nadležnih spoljnih institucija.

Kompanija STAHLGRUBER trgovina d.o.o. Ljubljana je jedan od nezavisnih distributera u automotive aftermarketu (IAM) u Sloveniji, sa prometom od 12 miliona evra kroz svoje tri filijale i portfoliom od preko 100.000 referenci. Sa iskusnim timom koji će i dalje voditi gospodin Benjamin Lenart kao predsednik Uprave i sa poslovnom kulturom i poslovnom ekspertizom veoma sličnoj kompaniji C.I.A.K. Auto, očekujemo da ćemo u potpunosti iskoristiti sinergiju i omogućiti kompaniji da postigne još bolje rezultate u narednim godinama kao C.I.A.K. Auto Slovenija, koristeći sve pozitivne aspekte Kompanije za dalje jačanje tržišne pozicije C.I.A.K. Auta u Adria regiji.

Uzimajući u obzir osnovnu delatnost CIAK Grupe i njeno prisustvo u Sloveniji, kompanija STAHLGRUBER trgovina d.o.o. je jedan od naših (CIAK) sledećih koraka za konsolidaciju u Južnoj i Istočnoj Evropi.

CIAK Grupa želi toplu dobrodošlicu novoj Kompaniji i novim članovima tima. Radujemo se daljem zajedničkom poslovnom razvoju, integraciji i sinergiji na nivou CIAK grupe.

 

CIAK Grupa d.d.