U cilju transparentnog informisanja investitora CIAK GRUPE d.d. i druge poslovne i finansijske javnosti, CIAK Grupa saopštava da je zaključila transakciju preuzimanja Auto Milovanović d.o.o. Banja Luka.

Auto Milovanović je jedna od vodećih kompanija u segmentu nezavisnog aftermarketa (tzv. “IAM”) na tržištu Bosne i Hercegovine, sa prihodima većim od 18 miliona evra i 210 zaposlenih na 20 lokacija širom Bosne i Hercegovine. Kompanija Auto Milovanović prisutna je na tržištu dugi niz godina i sa dobro uspostavljenom logističkom i distributivnom mrežom, portfoliom od nekoliko hiljada kupaca i asortimanom od preko 80.000 rezervnih delova za lična vozila, postižu zavidne poslovne rezultate. Pored toga, preko sestrinskih kompanija koje su takođe deo zaključenog posla, Auto Milovanović je prisutan i na tržištu Srbije kroz 7 poslovnih jedinica i 50 zaposlenih koji ostvaruju prihod od preko 5 miliona evra, kao i na tržištu Severne Makedonije kroz 2 poslovanja. jedinica i 20 zaposlenih.ostvaruju prihode preko 1 milijuna evra.

Uzimajući u obzir osnovne delatnosti CIAK Grupe, kompanija Auto Milovanović d.o.o. je jedan od logičnih koraka za dalje jačanje i rast portfelja CIAK Grupe. Ovom transakcijom CIAK Grupa na tržištu Bosne i Hercegovine postaje jedna od vodećih kompanija u segmentu nezavisnog aftermarketa, jača svoju poziciju i mrežu poslovnih jedinica na srpskom tržištu i otvara potpuno novo tržište u Severnoj Makedoniji u diviziji nezavisnom aftermarketa.

CIAK grupa pozdravlja nove kompanije i nove članove tima. Radujemo se daljem zajedničkom poslovnom razvoju, integraciji i poslovnoj sinergiji unutar CIAK Grupe.